logo


flag Проект
ПОЛОЖЕННЯ
про герб i прапор мiста Хмельницького
gerb

 


1. Герб i прапор мiста Хмельницького вiдображають його як адмiнiстративно-територiальну одиницю, виступають як символи мiсцевого врядування i сприймаються як правовi знаки мiста.

2. Герб мiста Хмельницького являє собою гербовий щит з фiгурою - три золотi (жовтi) перехрещенi стрiли (середня -вiстрям донизу, двi - пiд кутом 90 - вiстрям вгору) на синьому тлi. Обрамлення щита золоте (жовте). Форма гербового щита - iспанський закруглений щит до його довжини 2:2,8. Фiгура розташована посерединi щита i займає (по середнiй стрiлi) 2/3 довжини щита.
3. Прапор мiста Хмельницького являє прямокутне полотнище, яке складається з двох горизонтально розташованих кольорових смуг: горiшньої - синього кольору, яка становить 1/2 прапора i долiшної золотого (жовтого) кольору, яка становить 1/2 ширини прапора. Спiввiдношення прапора до його довжини 2:2,8. На синiй смузi з лiвої сторони зображається фiгура герба Хмельницького (Проскурова) на 2/3 по висотi синьої смуги. На древку наконечник не встановлюється.
4. Прапор мiста Хмельницького на його територiї пiднiмається:
4.1. на будинках, де проходять сесiї мiської Ради народних депутатiв - на весь перiод сесiї;
4.2. на будинках Президiї мiської Ради народних депутатiв;
4.3. на будинках державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй у днi свят i пам'ятних днiв поряд з державним прапором. Прапор мiста Хмельницького встановлюється з правої сторони вiд державного прапора України.


Designed by Peter Vlasenko
(c) 1998 KhmelnitskInfocom